Tuesday, November 25, 2008

BU BLOĞU NEDEN HAZIRLADIK ?

Ann ile bu bloğu hazırlarken, tek düşüncemiz uzun yıllardır yaptığımız araştırma ve çalışmaları zor durumda olan aileler ve öğretmenlerle paylaşmaktı.Ann ,2005 yılında disleksi tanısı konan, yarı İngiliz yarı Türk harika bir oğula sahip.Ben ise 15 yıldır Özel Öğrenme Güçlüğü çeken çocuklarla çalışıyorum.

İkimizi de bu bloğu açmaya iten sebeb;internette bu konu ile ilgili yeterli Türkçe bilgi olmamasıydı.Bazı aydınlatıcı kitaplar olmasına karşın çoğu çok teorik ve kolay anlaşılamıyor.

Bir çok aile ,çocuklarına bu konuda nasıl yardım edeceğini bilememektedir.Çocuklar pedagoğa gidebiliyor veya özel öğretmen yardımı alabiliyorlar.Ama ailelerinde ,temel kurallar ve tekniklerle çocuklarına yardım edebilmeleri gerekmektedir.Umut ediyoruz ki; bu uzun ve zorlu yolculuklarında ailelere küçük bir ışık olabiliriz.

Kazandığımız deneyimler gösteriyor ki aileler çocuklarının disleksi olduğunu öğrendiklerinde, kendilerini YALNIZ ve ÇARESİZ hissediyorlar.Özellikle Türkiye'de bir çok kişi bu konudan bahsetmekten ve-veya çocuklarının disleksi olduğunu kabul etmekten çekiniyorlar.

Ümit ediyoruz ki burada gün ve gün çocucuklarının problemleriyle başa çıkmaya çalışan aileleri bir araya getirebilir ve fikirleri,bilgileri, çözümleri paylaşabiliriz

Thursday, November 20, 2008

PRATİK ÖNERİLER


İlköğretim okulu birinci sınıf öğrencilerinin, ikinci dönem içerisinde okumaya başlamaları beklenmektedir.Ancak bazı çocuklar okuma-yazmada oldukça geri kalabilirler.Bu durum da aileleri endişelendirir.
Böyle bir durumla karşılaşan aileler,sorunun nedenlerini araştırmalı ve eğer sorunun nedeni çocuğun disleksi olması ise derhal gerekli önlemler alınmalıdır.

PRATİK ÖNERİLER

1) Çocuğunuzun okul öncesi(ana okul-özellikle disleksili çocukların bu probleminin okul öncesi dönemlerde tespit edilmesi çözüm açısından çok faydalı olacaktır) ve ilkokuldaki gelişiminin yeterli olmadığının fark edilmesi durumunda,öğretmeni ve/veya bir psikolog ile çocuğun durumunun tespit edilmesi gerekmekte.


2) Ana –Baba olarak çocuğunuzun özgüvenini arttırıcı konuşmalarla onu teşvik etmelisiniz.


3) Çocuğunuzun yeteneklerini ve özgüvenini arttırmak için spor, resim ,el becerileri,yap-bozlar veya sanatsal konulardaki aktivitelerini geliştirmeye çalışmalısınız.


4) Çocuğunuzun okuldan öfkeli veya morali bozuk gelmesi halinde, ve bu yüzden bir daha okula gitmek istememesi durumunda ; çocuğa karşı anlayışlı ve sabırlı olmak gerekir.


5) Ev ödevinin yapılmasında ona yardım etmek gerekmekte .Unutulmamalıdır ki çocuğunuzun durumu diğer çocuklarla mukayese edildiğinde ,muhtemelen iki misli zamana ihtiyacı olacağı ve daha fazla yorulacağı aşikardır.
Norolojistler disleksili çocukların beyinlerinin,okuma ,yazma ,lisan gibi konuları çalışma sırasında;diğer çocuklara nazaran 5(beş) kat daha fazla güç harcadığını, zorlandığını tespit etmişlerdir.Bu nedenle ailelerin ders çalıştırma sırasında çok sabırlı olmaları ve konuları tekrar- tekrar anlatmaları,gerektiğinde farklı ,pratik anlatım yöntemleriyle dersi pekiştirmeleri gerekmektedir.


6) Çocuğunuz, belki bir süreliğine düzenli olarak, normal okul eğitiminin yanı sıra, bir psikolog ve/veya bu konuda uzmanlaşmış kişilerin ,düzenli olarak desteğine ihtiyaç duyacaktır. Bu konuyla ilgili merkezler de bulunmaktadır.Bunlardan hangisi seçilirse seçilsin, muhakkak bu hizmeti verecek kişi yada kişilerin tecrübesi ve özellikle disleksi konusundaki eğitimleri sorulmalı.Ayrıca eğitim süreci içerisinde çocuğun gelişimi gözlenmeli ve belirli aralıklarla uzmandan gelişimi hakkında(bu arada yapılan testlerin sonuç raporları da olabilir) yazılı rapor istenmeli.


7) Çocuğunuz ilköğretim çağına geldiğinde de, okul seçerken özellikle; sınıftaki öğrenci sayısının az olduğu(unutmayın ki sınıf mevcudu ne kadar çok olursa öğretmenin öğrencilere tek-tek ayıracağı zaman da o kadar az olur),mümkünse öğrencilerin başarı yarışına sokulmadığı, birbirleriyle yarıştırılmadığı bir okul bulmaya çalışın. Özellikle de öğretmeni tanımaya çalışın, unutmayın ki size gereken sabırlı, anlayışlı, kişiye göre çözüm üretebilen sempatik bir öğretmendir.


HAKLARINIZI BİLİYORMUSUNUZ??!!!
Birleşmiş Milletler çocuk hakları sözleşmesi 28.,29. maddeler

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ- Özel ilgi isteyen çocuklar, bu eşitlik maddesiyle korunur.

Maalesef ülkemizde, gerek ilköğretim kurumları gerekse aileler disleksi hakkında yetersiz bilgiye sahipler.Aynı zamanda bu alanda eğitim almış ve bu eğitimi uygulayabilen kişilerin sayısı da olduça azdır.

Özellikle ailelerin çocuklarına yardım edebilmeleri, bu konudaki haklarını savunabilmeleri, daha çok bilgi ve beceri edinebilmeleri için aynı durumda olan ailelerle bir araya gelmeleri, birbirlerine destek olmaları gerekmektedir..

Görünmeyen İç Yüzümüz


Sarı saçlı, mavi gözlü, gülümseyen yüzlü bir erkek çocuğuyum. İnsanlar, anneme ne kadar yakışıklı ve şanslı biri olduğumu söylüyor. Fakat görünenin aksine hayatım karma karışık sürmekte;

Örneğin, hecelememin yetersizliğinden kelimelerin okunması, hiyeroglif yazısı gibi güç ve anlamsız geliyor. Hikâye yazmaya gelince, o da bir felakete dönüşüyor.
Eski okulumda dersinizi bitirinceye kadar teneffüse çıkmak yasaktı, ders içinde öğretmenimin verdiklerini bitiremediğimden hiç bir şekilde tenefüse çıkıp oyun oynamakta mümkün olmuyordu.
Öğretmenlerim zeki olduğumu söylemelerine rağmen, öğrenme konusunda hiç gayret göstermediğimi de söylüyorlardı. Öğretmenlerin benimle konuşmaları sadece bağırmalar şeklinde olmaktaydı. Diğer erkek çocukların benimle alay etmeleri beni yalnızlığa ve mutsuzluğa götürdü. Bu, beni kimsenin bulunmadığı bir adada yaşayan, kaybolmuş ve yalnızlığa itilmiş biri haline dönüştürmüştü.
Hayat hayattır, okul okuldur.

Yazan Alexandar - 9 yaşında disleksili bir çocuktur.
The Dyslexia Institute (UK ) izniyle.

Okuma yazmayı öğrenemediği için öğretmenleri tarafından yapılarak okuldan uzaklaştırılmaya çalışılan Beyhan, üstün zekalı çıktı.İstanbul'un en iyi ilköğretim okullarından birinde eğitim gören 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Beyhan Savaşçıoğlu, okuma yazma öğrenemediği için Rehberlik Araştırma Merkezine gönderildi. Beyhan'a Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Rehberlik Araştırma Merkezin'de yapılan IQ testinde, küçük kızın üstün zekalı olduğu ortaya çıktı. Yapılan psikiyatrik muayenede de Beyhan'ın okuma yazmayı öğrenememesi, sayıları, harfleri farklı algılamasının nedeni disleksi olarak belirlendi.
(Takvim gazete -Pervin METİN)


Her okulda birden fazla Beyhan olduğunu biliyoruz.Eğitimde zorluk yaşayan bir çok çocuk aslında normal veya üstün zekalı. Türkiye’nin genel eğitim probleminden dolayı birçok öğretmenin ve ailenin bu durumdan(Özel Öğrenme Farklılığı) haberi yok.Bu yüzden bir çok öğrenci eğitim hayatında acı çekiyor.

Wednesday, November 19, 2008

Anında Okuma ( aynı anda okuma ) 'Paired Reading'Nedir ?
· Yavaş okuyan çocuklara yardım amacı ile geliştirilmiş basit bir teknik.
Kimin için ?
· Yavaş okuyan ikinci sınıf ve üst sınıftaki öğrenciler için. Bu konuda çocuğun annesi, babası, üniversite öğrencileri ve hatta devam ettiği sınıftan iki sınıf daha yukarıda, iki yaş daha büyük olan öğrenciler de yardımcı olabilir.
Bunu niçin yapıyoruz ?
- Okuma ve anlama akıcılığını geliştirme
- Araştırmalarda bu teknikle çocukların okuma yaşının geliştiği tespit edilmiştir.
- Altı haftalık uygulamadan sonra bu tip çocuklarda gelişmenin başladığı görülecektir. Okuma akıcılığının üç defa hızlandığı, okumadaki anlama kabiliyetinin beş defa arttığı tespit edilmiştir.
- Çocukta özgüvenin artması.
- Sosyal faaliyetlere daha fazla katılma.
- Sınıftaki arkadaşlarla daha yakın yardımlaşma.
Nasıl Yapıyoruz ?
1. Çocukla birlikte yüksek sesle okuma.
2. Öğrencinizin işareti üzerine(bunun için onu önceden uyarın ve okumaya yalnız devam etmek istediğinde elinize dokunmasını söyleyin) ; öğrencinizi yalnız bırakarak, okumasını sessizce dinleme.
3. Eğer öğrencinizin 5 saniyelik süre içinde bir kelimeyi bilmemesi halinde
4. Kelimeyi gösterme.
5. Kelimeyi onlara söyleme.
6. Onlarla birlikte kelimeyi tekrarlama, hep beraber yüksek sesle okumaya devam etme.
7. Teşvik etme ( onurlandırma ) – örneğin; çocuğun yanlış bir kelimeyi kendisinin düzeltmesi halinde,”bravo / çok güzel,oluyor” gibi kelimelerle teşvik edilmesi v.s

Uygulama ne kadar olmalı?
· Evde veya okulda haftada üç gün ve günde 20 şer dakika olmalı ve devamlılığı ise en az 8 veya 10 hafta olmalı.

Hangi çeşit kitapları okuyacaksınız ?
· Bu amaçla kullanılacak kitaplar /dergiler çocuk tarafından seçilmiş ve onun seviyesine göre derlenmiş kitaplıklardan seçilmeli.
· Çocuk kendi seviyesine uygun ( çok zor olmayan) hoşuna gideceği kitabı, kendi seçmelidir. Kitabın ilk sayfasını beraber okuduğunuzda; çocuk 5 den fazla hata yaparsa, kitap onun için fazla ağırdır – zordur, daha kolay bir kitap seçin. Yazı boyu ve şekli önemlidir. Küçük boyutlu yazıları seçmeyin.

http://www.dyslexia.ie/paired.htm
http://commonweal.co.uk/videopairedread.htm

Tuesday, November 18, 2008DÜNYA DİSLEKSİ FORUMU, UNESCO PARIS, 2010


Bu forum DITT tarafından organize edilmiştir. Disleksinin sebepleri, iyi örnekleri ve çözümleri tartışılacak. Bu forumun sonucu olarakda online eğitimler düzenlenecek, forumlar ve web sitesi hazırlanacak.


Aileler ve bireylerden kendi gerçek hikâyelerini veya disleksi profillerini göndermelerini istiyorlar. Bu hikayeler isimsiz gönderilebilir.
LÜTFEN HİKAYELERİNİZİ Türkçe veya İngilizce olarak GÖNDERİNİZ. Mektuplarınızın başına “World Dyslexia Forum – Personal story –Turkey”başlığını eklemeyi unutmayın.DITT’e göndermek için:
Admin@ditt-online.org /

DITT , 1 Rue Defacqz,B-1000, Brussels, Belcika.
SESSİZ KALIRSAK TÜRKİYE BU FORUMUN İÇİNDE YER ALAMAYACAKLOBBY !!

UNESCO delegemizin disleksi ve problemleri hakkında neler yaptığını ve yapabileceğini sormalıyız, Bizde buradayız !! Sesinizi duyurun !! Ne kadar çok mektup gönderirsek bizim de bu forumda yer almamızı sağlayabiliriz. Aşağıda adresleri belirtilen yetkililere bizde bu forumda yer almak istiyoruz yazılı mektuplarınızı göndermek için:
Mr Ali Tinaz Tuygan (Ambassador )
Permanent Delegation of Turkey to UNESCO,Maison de l'UNESCO Bureau,
MS1.59/60/611,
rue Miollis75732 ,
PARIS Cedex 15
Fax: 01.40 56 04 13Dr Arsin Aydinuraz
Chairperson of Turkish National Commission for UNESCO
Göreme Sokak, 7/906680
Kavaklidere,ANKARA
Fax : 0312 427 20 64