Thursday, April 9, 2009

DİSLEKTİK ÇOCUKLARA SBS İÇİN VERİLEN İMTİYAZ
Sınav zamanı yaklaşıyor,SBS’ye girecek olan Özel Öğrenme Güçlüğü çeken çocukların aileleri M.E.B’nın bu çocuklar için uyguladığı hizmetten yararlanabilirler.
NE ÜZÜCÜ Kİ; Bu çocuklara ek süre uygulaması yok!!!

M.E.B’den alınmış bilgi aşağıdadır:

Özürlü öğrencilerin sınavlarda, durumlarına uygun hizmet alabilmeleri amacıyla özür bilgilerinin sisteme işlenmesi için “özürlü sağlık kurulu raporu” ile okul müdürlüğünün bulunduğu yerdeki Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne (RAM) müracaat etmeleri zorunludur.

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir.

Okul rehber öğretmeni/sınıf rehber öğretmeni/RAM personeli özürlü öğrencinin merkezi sınavlarda yararlanabileceği hizmetler, bu hizmetlerden yararlanması için nasıl bir yol izleyeceği hususlarında öğrenci ve velisini bilgilendirecektir. Bu sınavlardaki düzenlemelere ilişkin hizmetlerin amacının, hem özürlü öğrencinin hem de sınava katılan diğer öğrencinin haklarını korumak, sınav süresini etkili kullanmalarını sağlamak olduğu belirtilmelidir.

Örneğin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin, sınavlarda tek kişilik salona alınmasının öğrenciye uygun olup olmayacağı hususunda aile ve öğrenciye bilgi vermelidir. Sınavlarda alınacak olan tedbirler her özürlü öğrenci için zorunlu değildir. Ancak, özürlü öğrenci için okuyucu/kodlayıcı gerektiğinde bu öğrencilerin tek kişilik salonlarda sınava alınması zorunludur. Sınav tedbirine ilişkin alınacak karar velinin isteği doğrultusunda, öğrencinin özür türü ve derecesine bağlı olarak RAM tarafından verilir.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi, özürlü öğrencilerin durumlarına uygun sınav hizmeti almalarına yönelik karar verirken, gerektiğinde rehber öğretmeni/sınıf rehber öğretmenin görüşüne başvurabilir. Örneğin bedensel yetersizliği olan öğrencilerin yazma becerisini kullanıp kullanmadığına dair tereddüde düşüldüğünde rehber öğretmeni/sınıf rehber öğretmenin görüşü dikkate alınmalıdır.

Ruhsal ve duygusal özrü olan adaylar,(dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ile özel öğrenme güçlüğü) tek kişilik salonda sınava alınacaktır. Okuma yitimi (disleksi) veya yazma yitimi (disgrafi) olan adaylara salon görevlilerinden 2(iki) öğretmen yazman/okutman olarak yardımcı olacaktır

Kaynak : www.oges.meb.gov.tr

No comments: